Новини

22 септември - Ден на независимостта!

Ден на спорта в ДГ „Европейчета” – Любов към движението и спорта и Грижа към средата около нас!

Днес е международният ден на мира.

Честит 15- ти септември!

Предстои поредното издание на любимия детски празник „Усмивка“