План за действие за 2022г. по БДП

План за действие за 2022г. по БДП