Проекти

Децата от ДГ“Европейчета“ – гр.Враца успешно стартираха дейностите по иновативния и креативен проект „Дизайн шампиони“ на образователната платформа „Red Paper Plane“.

Научи повече
„Подкрепа за приобщаващо образование“ за деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

„Подкрепа за приобщаващо образование“ за деца и ученици със специални образователни потребности, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа. Целта е подпомагане на успешната им реализация и социализация в обществото.

Научи повече