Групи

Група „Мики Маус“

Група „Мики Маус“

Първа Монтесори възрастова група - 3-4 годишни деца

Научи повече
Група „Том и Джери“

Група „Том и Джери“

Втора подготвителна Монтесори възрастова група - 4-5 годишни деца

Научи повече
Група "Чип и Дейл"

Група "Чип и Дейл"

В трета подготвителна Монтесори възрастова група /5-6 годишни деца/децата се обучават по метода „Монтесори“ от двама педагози Светлана Коцева и Даниела Георгиева и помощник-възпитател Христинка Николова.Стаите са подредени в така наречената подготвена среда, чрез която децата свободно избират материали от практическия живот. Обучението им преминава през три етапа. В първия етап се използват материали за развиването на сетивата, с които малчуганите се учат на трипръстов захват, необходим за писането, на подреждане от голямо към малко, учат се на фина моторика, концентрация и на плавни движения.Чрез „Монтесори педагогиката“, играейки, децата работят, а работейки, придобиват знания, опит и умения, които са нужни за по-нататъшното им развитие, като самата среда в детската градина ги подтиква към това.Възпитанието по метода започва с развитие на зрението, допира, осезанията, вкусовите качества. След като детето свикне да използва първите материали, се преминава с плавен преход към втория етап на обучението или развитие на речта и математиката. Всичко е триизмерно, така че да може да бъде видяно и пипнато. Могат да подредят букви, думи, дори кратки изречения.Третият етап или така нареченото „космическо възпитание“ е обучение за взаимодействието между човека и природата. Под формата на пъзели децата придобиват знания и умения за устройството на растенията, животните, за географията.Основният фактор в целия този процес на възпитание на детето е педагогът. Учителите са много вдъхновени и добре подготвени, като са преминали през едногодишно обучение. Те са готови да помагат на всяко дете, да бъдат модел за поведение, да бъдат внимателни и да го подкрепят, когато детето има нужда, да бъдат един вид предводител.

Научи повече
Група "Бамби"

Група "Бамби"

В трета подготвителна Монтесори възрастова група /5-6 годишни деца/ децата се отглеждат, възпитават и обучават с прилагане на метода Монтесори от двама педагози Зорница Цекова, Силвия Георгиева и помощник-възпитател леля Ани. Главното във философията на Монтесори е детето. В специална среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогът само наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива. Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз“, самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец“ за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е:“Помогни ми да се справя сам!”.Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз“. Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.

Научи повече
Група „Симба“

Група „Симба“

Четвърта подготвителна Монтесори възрастова група - 6-7 годишни деца

Научи повече
Група „Мечо Пух“

Група „Мечо Пух“

Разновъзрастова група, база 2

Научи повече