Информация за организиране и провеждане на прием и записване на деца в ДГ "Европейчета" - гр.Враца

Информация за организиране и провеждане на прием и записване на деца в ДГ "Европейчета" - гр.Враца