План за работа на комисията за превенция и закрила на деца жертви на насилие

План за работа на комисията за превенция и закрила на деца жертви на насилие