Група „Симба“

Група „Симба“

Група „Симба“

Екипът на  група „Симба“, ДГ „Европейчета“, гр. Враца се стреми да създаде условия за уютна и позитивна възпитателна и образователна подготвена среда, където децата се отглеждат с любов и подкрепа, а техните родители са  посрещнати с уважение и разбиране.

Времето прекарано в група „Симба“ е време на радост, игри и безброй забавления и усмивки.