Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование