Площадки за обучение по БДП

Площадки за обучение по БДП

Площадки за обучение по БДП

ДГ " Европейчета", гр.Враца е одобрена за финансиране по проект "Площадки за обучение по БДП" на НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"