НП "Успяваме заедно"

НП "Успяваме заедно"

НП "Успяваме заедно"

През учебната 2020/2021 деца, учители и родители от първа Монтесори група "Симба" ще работят по проект "Хубаво е в детската градина" на НП "Успяваме заедно". 

Целите на програмата са за  изграждане на семейна общност в рамките на детската градина.

Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.

Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.