Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Европейчета”, база 1

Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Европейчета”, база 1

Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Европейчета”, база 1

30.09.2017

 

Кметът Калин Каменов подписа договор на стойност над 6 000 000 лв. за образователна инфраструктура във Враца в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Договорът е на стойност 6 385 000 лв. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по инвестиционен приоритет – Образователна инфраструктура.
Одобреният проект е част от Инвестиционната програма на Община Враца и се финансира със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Чрез изпълнението на проекта ще бъдат извършени ремонти и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ППМГ „Акад. Иван Ценов”, ДГ „Европейчета” база 1, ДГ „Дъга”, ОДЗ „Зора”, ОДЗ „Знаме на мира” и изграждане на спортна зала в СУ ”Христо Ботев”.