"Малките спортисти"

"Малките спортисти"

"Малките спортисти"

На 6-ти октомври в ДГ "Европейчета" се проведе Есенен спортен празник. Участие взеха децата от всички групи в детската градина, техните учители и помощник възпитатели. Празникът започна с комплекс от общоразвиващи упражнения, след което всяка група показа своите възможности и спортен дух в различни подвижни и състезателни игри. В края на празника децата получиха грамота за участие, групови и индивидуални награди.