ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОВИД 19 И ДЕЙНОСТТА НА ДГ„ЕВРОПЕЙЧЕТА” – ВРАЦА В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ ИНФЕКЦИЯ ОТ КОВИД 19 И ДЕЙНОСТТА НА ДГ„ЕВРОПЕЙЧЕТА” – ВРАЦА В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА