Поредно признание за учители от ДГ“Европейчета“ – гр.Враца в XV Национален конкурс за образователни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите - гр.София.

Поредно признание за учители от ДГ“Европейчета“ – гр.Враца в XV Национален конкурс за образователни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите - гр.София.

Поредно признание за учители от ДГ“Европейчета“ – гр.Враца в XV Национален конкурс за образователни продукти на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите - гр.София.

В категория „Технологии“ - доц. д-р Нели Димитрова обяви класираните от журито проекти: Третото място бе споделено от проектите на Виолина Цолова – „STEM концепцията и нейното приложение в работата с деца със СОП в малки групи“ и на Ина Илиева-Асенова – „Автодидактични игри“ - учители от ДГ"Европейчета" - гр.Враца.

Пламена Цветанова

Директор на ДГ “Европейчета“